Czasopismo C&A FAN

PRINT

Czasopismo C&A

Projekt non profit

Commodore & Amiga był najpopularniejszym czasopismem skierowanym do użytkowników tych komputerów.

Grupa pasjonatów retro  komputerów postanowiła wznowić wydawanie go pod nazwą C&A FAN. Odpowiadaliśmy za projekt graficzny nawiązujący do oryginału oraz skład i łamanie czasopisma.